Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Em chào các anh chị. Các anh chị cho em hỏi sắp tới tỉnh ta có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức ngành tài nguyên - môi trường và nông nghiệp - phát triển nông thôn như thế nào, đặc biệt ở huyện Thanh Liêm? Nếu có tuyển dụng thì quy chế tuyển dụng như thế nào? Em cảm ơn các anh chị!
Nguyễn Thị Thu Hường
Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
01/06/2011
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước