Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi muốn hỏi năm 2012 có kế hoạch thi tuyển công chức của sở giao thông không ? Tôi muốn xin một số ĐT của phòng ban để hỏi trực tiếp về vấn đề này. xin xám ơn
Nguyễn Đăng Quang
hoàng tây - kim bảng - hà nam
04/09/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Xây dựng, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Giao thông - Vận tải để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp