Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
tôi muốn biết kế hoạch thi tuyển công chức sở xây dựng tỉnh hà nam tổ chức vào thời gian nào năm 2012.
Nguyễn Đăng Quang
hoàng tây - kim bảng - hà nam
04/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Kế hoạch thi tuyển công chức của Sở Xây dựng Hà Nam căn cứ vào kế hoạch thi tuyển công chức của tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp