Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
tôi mới tôt nghiệp cao đảng tài nguyên và môi trường hà nội , chuyên ngành địa chính. cho tôi hỏi khi nào thi có chỉ tiêu thi công chức ngành địa chính vậy ạ
Trần Thị Thúy
Lý nhân, Hà Nam
04/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt tuyển dụng công chức năm 2012 đax được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp