Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass57C23E0C47F84840AFE3D60762F57DD9>Theo tôi được biết thì lịch tiếp dân cảu UBND huyện là ngày 10, 20 hàng tháng, vậy gia đình tôi có thắc mắc về việc UBND xã trác văn chậm chia đất cho gia đình tôi ( Gia đình tôi đã nộp tiền đất có giấy tờ từ năm 2003 nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa chia đất cho Gia đình tôi). Phía gia đình tôi chưa làm đơn khiếu nại thì ngày 10 và 20 dó gia đình tôi có thể hỏi trực tiếp phía UBND huyện đuơcj không. Cảm ơn!</div>
Vũ Thị Hiền
0979145685
Trác Văn - Duy Tiên _ Hà Nam
04/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Để làm rõ nội dung câu hỏi của Bà nêu trên cổng thông tin điện tử, UBND huyện sẵn sàng đón tiếp ông vào buổi tiếp dân định kỳ của UBND huyện vào ngày 10 và 20 hàng tháng.

Theo lịch tiếp dân hàng tháng có Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện trực tiếp dự, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo công bằng, công khai và đúng pháp luật.

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp