Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi muốn biết năm 2013 Sở nội vụ có kế hoạch tuyển công chức sư phạm ngành âm nhạc hệ tiểu học hay không? Đã lâu không có đợt xét tuyển trên địa bàn huyện Duy Tiên, có những giáo viên đã hợp đồng rất lâu,
Đặng Văn Nam
thanhdiachinhmocnam@Gmail.com
04/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện tại chưa có kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước