Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass87002509928649A0B9C49ABDFA846241>Em hiện là sinh viên và em thuộc diện con thương bệnh binh và được miễn học phí.Trong 3 năm học em đã ký giấy xác nhận con thương binh và có xác nhận của trường đại học công nghiệp hà nội (Sổ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục), nhưng sổ của em đã bị phòng lao động thương binh xã hội trả lại và không nhận được trợ cấp gì và tiền học phí em vẫn phải đóng (vì nhà trường bảo đóng và về xã, huyện giải quyết sẽ trả lại). Vậy cho em hỏi tại sao em lại không nhận được tiền trợ cấp vì lý do gì? Em xin chân thành cảm ơn!</div>
Vũ Thị Hiền
0979145685
Thôn Tường Thụy 3, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
07/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Em Vũ Thị Hiền là con ông Vũ Như Năng – Thương binh hạng 4/4 – Trú quán xã Trác Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, hiện đang học hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

          Căn cứ hồ sơ và xác nhận của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội em Vũ Thị Hiền tốt nghiệp Cao đẳng vào ngày 01/6/2009 và đến ngày 23/10/2010 mới nhập học hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học như vậy em Hiền không học Liên thông liên tục từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qui định đối học liên thông Cao đẳng lên Đại học phải học liên tục mới được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. Vậy trường hợp của em Vũ Thị Hiền không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi giáo dục – Đào tạo.

Về chế độ miễn giảm học phí: Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ không đề cập đến yêu cầu phải học liên thông liên tục do vậy em Vũ Thị Hiền được hưởng chế độ miễn, giảm học phí. Qua kiểm tra lưu trữ hồ sơ tại phòng LĐTB&XH em Vũ Thị Hiền chưa có hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí. Đề nghị em Vũ Thị Hiền liên hệ với đồng chí cán bộ TBXH xã Trác Văn để hướng dẫn làm hồ sơ. (Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí có xác nhận của nhà trường theo từng kỳ học và giấy chứng nhận con thương, bệnh binh).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp