Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass78A4C663C6EE4459A6E6996376F262EC>em muốn xin thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 7, tháng 8 liên sở của sở tài chính và sở xây dựng tỉnh hà nam</div>
nguyễn văn biển
0985677521
an lão bình lục hà nam
07/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng do liên sở Sở Xây dựng và Sở Tài chính phối hợp xây dựng. Sau đó Sở Tài chính chịu trách nhiệm ban hành ra vì vậy bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với Sở Tài chính. Địa chỉ là số 1 đường Lê Hoàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp