Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass577889F514DF42E9A679E6B508006C65>cho cháu hỏi những điều kiện cần thiết để có thể đăng ký thi công chức cấp xã với ạh? và trong năm nay còn đợt thi nào nữa không ạh?</div>
Nguyễn Thu Thủy
0973501937
xã Châu Giang
07/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

* Những điều kiện cần thiết để có thể đăng ký thi công chức cấp xã:

- Căn cứ vào Luật cán bộ, công chức năm 2008:  Người có đủ các điều kiện cần thiết sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển.

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Năm nay có đợt thi công chức cấp xã nào không ạ?

Năm nay có thể phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thi tuyển công chức cấp xã ( vì phòng đang đợi văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam).

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp