Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass70FDFFC8AF44408CA0C99915CDDABB9C>Tôi là con thương bệnh binh (61%), tôi đã học xong một trường Cao đẳng và tốt nghiệp năm 2010, trong quá trình học ngoài việc được miễn giảm học phí tôi đã nhận được tiền trợ cấp sau 3 năm học. Hiện nay tôi đang theo học lớp Cao đẳng nghề của trường Đại học lao động xã hội Hà Nội, vậy tôi muốn hỏi tôi có được hưởng các chính sách về miễn học phí và tiền trợ cấp như trước nữa không?</div>
Lê Thị Hương
01696820325
Vinh Tứ - An Lão - Bình Lục - Hà Nam
10/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy đinh tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2006 của liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính về phạm vi áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục: Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chính quy tập trung có khoá học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng, trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học. Trường hợp của bạn là đã học 1 trường cao đẳng, nay lại đang theo học 1 lớp cao đẳng của trường Đại học Lao động TBXH (không học lên trình độ đào tạo cao hơn) vì vậy trường hợp của bạn không được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp