Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass91AA62D0B8E04EB29E1FC22CC36A81AA>Em tốt nghiệp Khoa triết học-Chuyên ngành Khoa học Chính trị , trường Đh Khxhnv tpHcm. Nay em muốn hỏi các cơ quan, ban ngành trong tỉnh còn tuyển cán bộ, nhân viên không ?</div>
Trần văn Minh
0982808994
Duy Hải_Duy Tiên_Hà Nam
11/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: năm 2012 tuyền dụng công chức vào tháng 6. nếu có tuyển dụng sẽ thông báo trên đài truyền hình hà nam, báo mạng và báo giấy hà nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp