Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass5ACB2BA026EA47F9AAF8BFD86C41EC7F>Cháu xin hỏi mức giá áp dụng đối với đất nông nghiệp và đất thổ cư trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2012 là bao nhiêu ạ?và nếu bị thu hồi gần hết quỹ đất ở (thổ cư) thì có được cấp mảnh đất khác để sử dụng không ạ </div>
Nguyễn Hải Hà
0943099930
Xóm 4 - Hồng Lý - Xã Chân Lý - Huyện Lý Nhân
11/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Mức giá áp dụng đối với đất nông nghiệp và đất thổ cư trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2012.

          *. Đối với đất nông nghiệp:

          Theo quy định tại Điều 4 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ- UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012 thì tại bảng giá số 1 (giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp) quy định đối với các Đồng bằng trên địa bàn huyện:

          + Giá đất trồng cây hàng năm; đất nuôi trồng thuỷ sản là 40.000đồng/m2

          + Giá đất trồng cây lâu năm là: 48.000đồng/m2

          *. Đối với đất ở (Đất thổ cư)

          Trên địa bàn huyện Lý Nhân tồn tại nhiều khu vực (đường tỉnh lộ; thị trấn, khu vực nông thôn), giá đất ở tại khu vực nông thôn của huyện Lý Nhân được chia làm 3 khu vực từ khu vực 1 đến khu vực 3; Mỗi khu vực lại được chia ra từ 1 đến vị trí số 4, do công dân Nguyễn Hải Hà hỏi không cụ thể vị trí nào nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể giá được. Tuy nhiên chúng tôi đưa ra một vị trí cụ thể để công dân tham khảo như sau:

          Giá đất ở nông thôn tại vị trí số 1, khu vực 1 tại xã Chân Lý (dọc theo tuyến đường ĐH từ đê sông Hồng đến giáp xã Bắc Lý) là 460.000 đồng/m2.

 

          2. Nếu bị thu hồi gần hết quỹ đất (thổ cư) thì có được cấp mảnh khác để sử dụng không?

          - Công dân Nguyễn Hải Hà hỏi nếu bị thu hồi gần hết quỹ đất ở ( thổ cư) thì phần còn lại là bao nhiêu m2?  Có đủ điều kiện tái định cư theo quy định hay không nên chúng tôi không thể trả lời là có hay không được cấp mảnh đất khác.

          - Để công dân Nguyễn Hải Hà hiểu rõ thêm về quy định trong việc thu hồi đất, tái định cư và hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi trích một phần nội dung quy định liên quan như sau:

          + Tại khoản 2 Điều 11 (Hỗ trợ tái định cư) của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam quy định:

          “Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở, đất có nhà ở mà không còn chỗ ở nào khác (trên địa bàn xã, phường, thị trấn có đất bị thu hồi) hoặc còn đất ở nhưng diện tích không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật xây dưng (nếu có nhu cầu) thì bố trí đất ở tái định cư và phải nộp sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh. Nếu có chênh lệch về giá trị giữa tiền bồi thường, hỗ trợ với tiền sử dụng đất ở tái định cư thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền.”

          + Tại điều 5, quy định ban hành kèm theo của Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 3/10/2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam quy định:

          “Mức đất ở giao mới tối thiểu không nhỏ hơn 100m2 đối với khu vực nông thôn và 60 m2 đối với khu vực đô thị, trong đó kích thước chiều rộng lô đất không được nhỏ hơn 3,3m”.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp