Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC4982A8D0DDC413EABA353F4577EE9BA>Ông Lã Văn Ngọc chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam được lệnh trong ngày 13/6/2011 phải đo và cắm mốc giới cho gia đình ông Trần Quang Quyết tại số 127 đường Trần Hưng Đạo - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam. Trong khi Đoàn làm việc đang tiến hành đo và cắm mốc giới thì ông Lã Văn Ngọc là người không có tên trong biên bản làm việc đã ra tận hiện trường tuyên bố là có lệnh đình chỉ của chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng cuộc đo mốc giới. Văn bản mà ông Ngọc nói là lệnh của chủ tịch tỉnh chỉ là tờ công văn của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam trả lời đơn thư đề nghị của công dân, tờ giấy đó được đưa đến tay ông Ngọc là một người đang tranh chấp mốc giới với gia đình ông Trần Quang Quyết chứ không phải là từ văn thư của UBND huyện Lý Nhân hay của UBND thị trấn Vĩnh Trụ. Vậy cho tôi hỏi ông Chủ tịch Ngọc đã lợi dụng chức quyền tuyên bố sai sự thật về tờ công văn đó, giả danh là lệnh của chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, dối trên lừa dưới để thoái thác việc đo và cắm mốc giới cho gia đình ông Trần Quang Quyết gây tốn kém về kinh tế, nhân lực cũng như thời gian gây bức súc và ảnh hưởng đến tinh thần của gia đình ông Trần Quang Quyết thì ông chủ tịch Ngọc sẽ bị xửlý như thế nào? </div>
Trần Thị Thu
03513504575
Thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
15/06/2011
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến UBND huyện Lý Nhân để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:15
Câu hỏi đã trả lời:5984
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp