Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
e tốt nghiệp học viện công nghệ bưu chính viễn thông ngành điện tử viễn thông, e muốn hỏi ở huyện mình hiện tại co thi tuyển công chức ngành e học không?
lương quý đoàn
thanh thủy - thanh liêm - hà nam
20/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: 

Bạn vui lòng liên hệ với UBND huyện Thanh Liêm để biết chi tiết cụ thể.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính