Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
em đã tốt nghiệp trường học viện tài chính ngành kế toán tổng hợp, hệ đại học, em muốn nộp hồ sơ thi công chức tại tỉnh Hà Nam vậy khi nào có đợt tuyển và hồ sơ gồm có những gì?
Trần Thị Liên
Hưng Công- Bình Lục- Hà Nam
21/06/2011
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước