Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
kính gửi UBND Huyện Thanh Liêm Tôi xin trình bầy câu hỏi như sau, tháng 3 năm 2011 tôi nhận được giấy báo nộp tiền để làm sổ đỏ đất và tôi đã nộp tiền lên xã vào ngày 10/3/2011 tính cho đến hôm nay đã hơn 8 năm với lý do gì mà tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ, ngày 17&31/5 -2019 tôi có gửi câu hỏi về UBND Xã Thanh Hương qua email nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được thư hồi âm. Tôi xin chân thành cảm ơn Trịnh Viết Biên
Trịnh Viết Biên
thôn chiều- thanh hương- thanh liêm
27/06/2019
Câu hỏi công dân hỏi, UBND xã Thanh Hương trả lời như sau: Tháng 6 năm 2017 UBND xã Thanh Hương đã hoàn thiện hồ sơ trình phòng Tài Nguyên va Môi Trường huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 71 hộ. Trong đó có hộ ông Trịnh Viết Biên thôn Lác Chiều. Phòng TN - MT phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thanh Liêm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa các thửa đất đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 hộ. Còn lại 41 hộ phải đo đạc lại đất thực địa, trong đó có hộ ông Trịnh Viết Biên.
Tháng 01/2019 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thanh Liêm đã về đo đạc hiện trạng sử dụng đất các hộ tồn đọng trong đó có hộ ông Trịnh Viết Biên và hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trích đo để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5371
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5370
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Bảo hiểm xã hội