Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
E thi GPLX B2 tại trường Việt Úc đã đạt ngày 06/7/ 2019 và kết hợp cùng với GPLX A1 thì sau bao nâu thì được lấy ạ.
Lê Văn Phương
Lạc Thủy, Hòa Bình
09/08/2019
Qua kiểm tra dữ liệu giấy phép lái xe tại Sở GTVT Hà Nam, giấy phép lái xe của anh Lê Văn Phương đã in ngày 06/8/2019 và bàn giao cho Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc. Anh Phương liên hệ với trường để lấy giấy phép lái xe.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5371
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5370
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Bảo hiểm xã hội