Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc. Hiện tại phía công ty chúng tôi trong một năm tài chính có xuất khẩu hàng mẫu không thu tiền theo sự chỉ định của khách hàng (Seoul Semiconductor Co.,ltd – tại Hàn Quốc và KWANGMYUNG SEMICONDUCTOR (TIANJIN) CO.,LTD tại Trung Quốc) rất nhiều lần, nhiều địa điểm và nhiều ngày khác nhau. Mỗi lô hàng mẫu xuất đi không thu tiền chúng tôi đều mở tờ khai và có giá trị dưới 100 triệu đồng. Phía công ty không hiểu chính xác tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng này áp dụng cho một lô xuất khẩu hàng mẫu xuất đi thực hiện khuyến mại hay là tổng giá trị giải thưởng thực hiện khuyến mại trong một năm tài chính dưới 100 triệu. Và trường hợp công ty chúng tôi thì có được miễn không phải đăng ký với sở Công Thương về các lô hàng xuất khẩu không phải thanh toán tiền hay không. Trân trọng cảm ơn!
Công ty TNHH JMI H Việt Nam
12/03/2020
Sở Công Thương trả lời nội dung câu hỏi của Công ty như sau:
-Hàng hóa dùng để khuyến mại của công ty là hàng mẫu không thu tiền, do vậy Công ty thực hiện khuyến mại theo hình thức khuyến mại quy định tại Điều 8, Mục 2 -Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ.
-Về Thông báo thực hiện khuyến mại: Công ty Thông báo thực hiện khuyến mại theo điều 17, Mục 3 -Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ.
Tuy nhiên tại Điểm a khoản 2 điều này quy định về tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu có nghĩa là: Tổng giá trị giải thưởng quà tặng dưới 100 triệu đồng/ 01 chương trình khuyến mại theo quy định thì Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại tới Sở Công Thương (không xác định về năm tài chính).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước