Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Tôi định thành lập 1 website bán hàng. Tôi nghe nói thành lập website bán hàng thì phải đăng ký với Bộ Công thương. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi thành lập website bán hàng nhưng không đăng ký với Bộ Công thương có bị phạt? Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Lan
19/03/2020
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT, Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì đối tượng đăng ký thương mại điện tử là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
Như bạn trình bày thì bạn định lập 1 website bán hàng. Trường hợp của bạn thì không thuộc đối tượng phải đăng ký thương mại điện tử do website của bạn không cung cấp các dịch vụ nêu trên. Bên cạnh đó thì website của bạn cũng không cần phải thông báo website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT do Điều này đã bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT.
==> Như vậy khi thành lập website bán hàng bạn không phải đăng ký thương mại điện tử. Và hiện tại việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng cũng không bắt buộc nên nếu như bạn không thực hiện thông báo thì cũng sẽ không vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước