Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Tôi xin hỏi: Trường hợp chồng tôi được biên chế vào công chức nhà nước từ năm 1999, ngạch Lái xe. Đến năm 2019 chồng tôi phải chuyển sang ký hợp đồng lao động 68. Theo quy định thì sang tháng 01/2020 chồng tôi đến kỳ được nâng lương thường xuyên. Vậy đề nghị sở Nội vụ cho tôi hỏi trường hợp của chồng tôi khi chuyển từ ngạch công chức chuyển sang ký hợp đồng lao động 68 thì có được nâng lương thường xuyên theo quy định không và tháng 1/2020 chồng tôi có được nâng lương không. Mong sớm nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn./.
Đỗ Thị Hòa
P. Minh Khai - TP. Phủ Lý
21/02/2020
Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Các đối tượng đang ký hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chuyển sang ký hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Trường hợp của chồng bạn đã chuyển sang ký hợp đồng theo Bộ Luật Lao động từ năm 2019 mức tiền lương được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động nên không thực hiện nâng lương thường xuyên.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước