Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Hiện nay tôi đang là nhân viên hành chính trường học hợp đồng ngắn hạn, đ/c kế toán trường tôi về hưu. tôi muốn hỏi ở vị trí việc làm của tôi thì tôi có đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm công việc kế toán trường tại không? tôi có băng đại học kế toán. Rất mong nhận được câu trả lời từ quay cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Vũ Thị Hoa
Thanh Liêm - Hà Nam
07/06/2020
Theo quy định tại mục 2, điều 18, khoản 1, 2, Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán:
“ 1.Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp Luật về kế toán không nghiêm cấm
2.Việc tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị kế toán do cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị quyết định. Trường hợp tổ chức, đơn vị không có cơ quan có thẩm quyền thành lập thì do người đại diện theo pháp Luật của đơn vị quyết định.”
Như vậy, việc bố trí người làm công tác kế toán là do thẩm quyền của đơn vị trên cơ sở đảm bảo các điều kiện do pháp luật quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước