Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Tôi tên là Nguyễn Văn Hào. Hiện tại gia đình tôi có mảnh đất 7% tại thông Tiên Nội và gia đình tôi đã xây nhà ở. Nhưng tới nay đã gần 4 năm mà lô đất nhà tôi vẫn chưa được cấp sổ đỏ.Tôi muốn "Sở tài nguyên và môi trường" xem xét vấn đề này giúp người dân nơi dù làm nhà nhưng luôn luôn lo lắng vì đất chưa có sổ đỏ.
Nguyễn Văn Hào
Đọi Sơn-Duy Tiên-Hà Nam
10/06/2020
Trả lời: Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 có quy định: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định: Được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp; mức đất được giao do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân để quy định; giá đất được giao bằng giá đất nông nghiệp tương ứng cộng với chi phí đầu tư hạ tầng trên đất nhưng không cao hơn giá đất tại thời điểm thu hồi đất đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố.
Đối với tỉnh Hà Nam: Khi Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng việc giao đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp bằng 7% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (hay gọi là đất 7%).
Đối với địa bàn huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) thì đất 7% được UBND tỉnh quy định tại các quyết định số: số 31/QĐ-UBND ngày 04/01/2008; số 06/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008; số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011.
Theo quy định tại quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 04/01/2008; quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008: thì các hộ được giao đất 7% tại vị trí phải phù hợp với quy hoạch, được bố trí phân lô theo quy hoạch diệ tích từ 40 m2 trở lên; phải nộp tiền sử dụng đất; các hộ được giao có diện tích nhỏ hơn 40m2 thì được phép chuyển đổi, chuyển chuyển nhượng theo thoả thuận có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Giá đất phải nộp bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi (bao gồm cả diện tích đất làm hạ tầng) cộng với chi phí đầu tư hạ tầng nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
Đất 7% có thời hạn sử dụng lâu dài, khi có nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
Theo quy định tại quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 thì: Các hộ được hỗ trợ bằng giao đất 7% hoặc đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất và tiền giải phóng mặt bằng. Các hộ được giao đất 7% tự tổ chức thực hiện xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp thuê nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thì các hộ phải trả tiền xây dựng hạ tầng cho nhà đầu tư; Các hộ không đủ diện tích một lô phải tự thoả thuận ghép hộ (phải lập biên bản, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi và chữ ký của các bên liên quan). Đất 7% có thời hạn sử dụng lâu dài.
Việc ông hỏi không nói rõ vị trí đất 7% ông đang sử dụng được giao vào thời điểm nào theo quy định tại quyết định nào của UBND tỉnh? (Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 04/01/2008; quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008; quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011).
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu đối cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất 7% thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND thị xã Duy Tiên (qua phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã) để được hướng dẫn chi tiết. Khi đi ông nhớ mang theo các giấy tờ có liên quan đến đất 7% mà ông đang sử dụng (quyết định giao đất 7%, chứng từ đã nộp tiền sử dung đất...v.v).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước