Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Cho tôi được hỏi là, thôn thượng thọ giờ đã xác nhập vào thì trấn Bình Mỹ thì tôi cần làm những thủ tục gì để đổi lại địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh và tôi có thể gọi đến đường dây nào để được hỗ trợ. Xin cảm ơn
Nguyễn Thị Hạnh
Bình lục-Hà Nam
30/06/2020
Nội dung hỏi của bạn chưa được rõ phần kinh doanh mặt hàng nào, nên đơn vị không đưa được câu trả lời chính xác. Bạn vui lòng hỏi cụ thể hơn.
Thân ái.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính