Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
việc thực hiện thủ tục hành chính gia hạn sử dụng đất 2013 sang đất 2063, thay doi địa chỉ, cmnd là 7 ---thò[ì gian quá dài vì đây là thẩm quyền của ông giám đốc chi nhánh văn phòng ký. đề xuất thời gian thực hiện như thế chấp, xóa thế chấp cho dân nhờ, đỡ hành vì thế chấp, chuyển quyền phụ thuộc vào đính chính nội dung trên
nguyễn văn hạnh
lam hạ
13/07/2020
Việc thực hiện thủ tục hành chính đối với trường hợp “Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu” và “Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)…” mà ông hỏi được quy định tại Quyết định 3007/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đang rà soát một số bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực do ngành quản lý trình UBND tỉnh điều chỉnh theo hướng cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính