Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Cử tri tổ dân phố Thượng Tổ, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý phản ánh: Hiện nay việc cung cấp điện cho người dân trên địa bàn phường chưa đảm bảo chất lượng. Đề nghị ngành điện cho nâng cấp trạm biến áp, cột và đường dây cung cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn phường.
Cử tri tổ dân phố Thượng Tổ
23/07/2020
Đối với nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết, ngày 29/6/2020 Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức Hội nghị tại địa phương giải quyết phản ánh của Cử tri tổ dân phố Thượng Tổ, phường Thanh Châu. Thành phần gồm Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực thành phố Phủ Lý, UBND phường Thanh Châu, Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Thượng Tổ và một số cử tri đại diện cho người dân Tổ dân phố. Qua kiểm tra thực tế xác minh ý kiến phản ánh lưới điện cấp điện cho người dân tại Tổ dân phố Thượng Tổ về cơ bản không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đúng như phản ảnh của cử tri. Tại Hội nghị đã bàn và thống nhất ngay phương án giải quyết, đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam triển khai thực hiện một số nội dung:
- Trước mắt Công ty Điện lực Hà Nam thực hiện ngay việc lắp đặt bổ sung 400 mét dây dẫn cáp vặn xoắn mới cho đường điện hạ thế tại Tổ dân phố Thượng Tổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng mong muốn của cử tri, thực hiện xong trước ngày 30/6/2020.
- Nâng công suất trạm biến áp hiện có cấp điện cho Tổ dân phố Thượng Tổ từ 180kVA lên 250kVA hoàn thành xong trước ngày 10/7/2020.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5473
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5472
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính