Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Tôi tên Đỗ Văn Đại, muốn hỏi câu hỏi: trước đây tôi sống tại xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, nhưng theo Nghị quyết số 829/NQ – UBTVQH14, thành lập thị trấn Tân Thanh trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Bình và Thanh Lưu. Vậy tôi và gia đình tôi có phải làm thủ tục đổi tên địa chỉ thường trú không? Và đổi thẻ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân thì cần mang theo những giấy tờ gì, đến cơ quan nào? Xin cảm ơn!
Đỗ Văn Đại
Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
22/07/2020
- Khoản 3 Điều 29 Luật cư trú quy định "Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu" và Điểm b, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định "Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu". Theo quy định trên công dân mang sổ hộ khẩu gia đình đến Công an thị trấn Tân Thanh, Thanh Liêm, Hà Nam để làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ thường trú trong sổ hộ khẩu.
- Khi đến làm thủ tục đổi thẻ Chứng minh thư nhân dân sang thẻ Căn cước công dân thì công dân mang theo bản chính sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân cũ (nếu có)
- Công dân có thể đến cơ quan quản lý cấp căn cước công dân của Công an tỉnh Hà Nam hoặc Công an huyện Thanh Liêm để được cấp thẻ căn cước công dân (theo Điều 26 Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính