Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi được biết ngày 31/12/2019 UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 3007/UBND-TNMT quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tôi tìm trên internet, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, của Sử tài nguyên và môi trường nhưng không thấy, kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có thể cho tôi biết Quyết định trên được không, Xin trân trọng cảm ơn!
Trương văn Thuyết
Liêm chính
03/08/2020
Câu hỏi của Ông Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được đăng tải song song trên 02 Web sites chính thức của Sở. Ông có thể truy cập vào mục Thủ tục hành chính để biết thông tin chi tiết.
1. Địa chỉ Web Sites của Sở: www.tnmthanam.gov.vn
2. Địa chỉ cổng thông tin điện tử của Sở trên Công thông tin điện tử của tỉnh:
https://stnmt.hanam.gov.vn/

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5427
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính