Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
mình đang nhập khẩu khóa vân tay đang muốn hỏi thuế nhập khẩu dòng sản phẩm này
Lion Lock
02/08/2020
Lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu của các mặt hàng, bạn có thể hỏi đơn vị Hải quan để được trả lời cụ thể.
Trân trọng!
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5427
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính