Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cho tôi hỏi thửa đất số 310,311,312,313 Thanh Tuyền -Phủ Lí-Hà Nam đả được cấp sổ đỏ chưa
Nguyễn Ngọc Tuấn
Tổ 7-Thanh Tuyền-Phủ Lý - Hà Nam
14/09/2020
Câu hỏi của bạn nêu không rõ số thửa trên thuộc tờ bản đồ naofm và mục đích câu hỏi của bạn để làm gì.
Đề nghị bạn nêu rõ câu hỏi để chúng tôi có cơ sở để trả lời chính xác.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5427
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính