Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tư pháp
Tôi có sổ hộ khẩu và hộ chiếu thì có làm được lý lịch tư pháp không.Có cần phải căn cước công dân nữa không?
Phạm văn Công
Chân Lý ,Lý nhân ,Hà Nam
15/09/2020
Theo quy định tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp thì “Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:
a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”
Như vậy, bạn có sổ hộ khẩu và hộ chiếu thì khi làm thủ tục lý lịch tư pháp không cần phải nộp bản sao Căn cước công dân nữa.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5442
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5441
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính