Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Cho tôi hỏi làm sao để biế cơ sở đó có giấy phép hoạt động hay không? 
Trình
Hà Nam
30/09/2020
Bạn không nói rõ là cấp giấy phép hoạt động gì nên chúng tôi không thể trả lời bạn được.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5442
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5441
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính