Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công ty đã trả lương nhưng bây giờ đòi lại, em là lái xe, nghề nghiệp đặc thù, khi giảm lương không thông báo bằng văn bản, chỉ qua miệng nói chuyện, chưa có sự đồng ý của lái xe, vậy bên công ty làm đúng hay sai khi cắt giảm tiền lương như vậy? Và thời gian theo hợp đồng 7h-18h khi có chỉ thị của giám đốc điều hành đón lúc 13h vậy em có nhận đủ ngày công hay chỉ được nhận 1 nửa,
Nguyễn công thành
07/10/2020
Vấn đề bạn hỏi, Sở Lao động - TBXH xin được trả lời như sau:
Thứ nhất, về quyết định giảm lương của Công ty
Căn cứ Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định:
"Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."
Do đó, nếu công ty của bạn đang gặp khó khăn nên muốn cắt giảm tiền lương của nhân viên, việc này chỉ có thể thực hiện được nếu có sự thỏa thuận và đồng ý của người lao động theo quy định nêu trên. Nếu như người lao động không đồng ý thì công ty không có quyền tự ý cắt giảm tiền lương mà vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.
Bên cạnh đó, theo Điều 191 Bộ Luật lao động quy định về Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động:"Gặp người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động".
Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì có thể nhờ cán bộ Công đoàn cơ sở gặp người có thẩm quyền ở công ty để thương lượng về vấn đề giảm lương của người lao động.
Thứ hai, về thời gian làm việc
Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012 thì:
“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành”.
Như vậy, dựa theo quy định tại khoản 2 Điều luật trên thì người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo ngày, tuy nhiên thời giờ làm việc không được quá 48 giờ trong 1 tuần.
Căn cứ quy định nêu trên, bạn đối chiếu với hợp đồng lao động đã ký với Công ty để đảm bảo quyền lợi của mình.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.
Trân trọng!

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5442
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5441
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính