Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề nghị sở cho niêm yết thời gian nhận hồ sơ và trả hồ sơ khi đã nhận hồ sơ tại chi nhánh phủ lý sau đó nhân rộng ra các chi nhánh khác. tránh trường hợp phải chạy hồ sơ. Tôi đã làm hồ sơ tại chi nhánh PHủ Lý: bình thường thì chuyển quyền in lại sổ 10 ngày như giám đốc sở nói. khi làm thực tế thì toàn 1 tháng mới xong sổ đổ. đính chính thì 1 tuần thì làm 2 tuần. Tôi nghĩ cần thay đổi các xử lý theo thời gian đề ra để đảm bảo quyền cho công dân. Việc chậm như thế có được các lãnh đạo sở quan tâm ko? hay cứ để chậm nữa để được bôi trơn? tránh được các tiêu cực trong việc cấp giấy.
Nguyễn Văn Nam
Phủ Lý, Hà Nam
17/10/2020
Đối với lĩnh vực đất đai, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Phủ Lý đã niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trong đó có quy định rõ về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí, phí; tên mẫu đơn, tờ khai,..
Về việc ông có ý kiến về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với việc chuyển chuyền sử dụng đất nhưng ông không đưa ra thông tin cụ thể về thủ tục hành chính ông đã thực hiện tại Chi nhánh Phủ Lý nên chưa thể trả lời ông cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xin tiếp thu ý kiến của ông và sẽ thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chi nhánh Phủ Lý nói riêng và các Chi nhánh tại các huyện, thị xã phải giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự và đảm bảo về thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5452
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5451
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính