Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2007 nhà tôi có bị thu hồi ruộng trồng lúa , bây giờ là đất kinh doanh của các công ty công nghiệp , nhà tôi có đk đền bù tiền hỗ trợ và đk hỗ trợ đất ở . Đất ở hiện tại của gia đình tôi đk phân ở khu vực đất 7% ở Do Nha. Nhưng đã rất lâu nhà tôi chưa được cấp sổ đỏ để chúng tôi xây nhà . Kính mong sở tài nguyên và môi trường giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc khi nào chúng tôi được cấp sổ đỏ để chúng tôi được an cư trên mảnh đất này . Cảm ơn sở tài nguyên và môi trường rất nhiều!
Vũ Thị Thu Liên
Tổ dân phố Thượng Thái Hòa, Phường Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
03/11/2020
Ngày 04 tháng 11 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của Bà trên cổng thông tin điện điện tử của sở.
Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của Bà, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy nội dung câu hỏi của Bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo quy định của Pháp luật, sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Bà làm đơn gửi UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5452
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5451
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính