Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi: Sở Tài Nguyên - Môi Trường tỉnh Hà Nam. Tôi tên là Trương Văn Mùi, Số CCCD: 035091002520, Địa chỉ: Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam. Tôi có câu hỏi đề nghị Sở ban ngành trả lời như sau: Gia đình tôi có mua lại ruộng đất canh tác trồng lúa của những hộ gia đình đi kinh tế mới từ năm 1993 diện tích 2 sào Bắc bộ. Sau đó, đến năm 2003, nhà nước có thực hiện cấp sổ đỏ, thì diện tích đất đó được ghi cùng trong sổ đỏ với diện tích đất mà gia đình tôi được cấp và đồng thời cùng có hạn ghi trên sổ đỏ là tháng 12 năm 2013. Sau năm 2013 nhà tôi vẫn có nhu cầu canh tác và vẫn trồng lúa trên tất cả các diện tích đất của gia đình tôi và đất được chuyển nhượng sang tên sổ đỏ sở hữu của gia đình tôi từ thời gian đó đến nay. Nay có dự án thu hồi ruộng đất để làm khu công nghiệp, chính quyền xã trả lời rằng đất nhà tôi mua lại từ các hộ đi kinh tế mới đã hết hạn từ năm 2013, nay chính quyền xã thu hồi mà không có bất cứ đền bù nào. Tôi còn biết một số cán bộ xã còn lợi dụng trục lợi đi gặp lại các hộ đã chuyển nhượng ruộng cắt khẩu đi kinh tế mới để ký kết bán lại ruộng cho các cán bộ đó với mục đích lấy chênh lệch tiền đền bù. Trong khi đó thời điểm mua bán năm 1993 gia đình tôi đã thỏa thuận với các hộ mua đứt quyền sử dụng đất một lần đã trả tiền, đất được sang tên sổ đỏ và sử dụng từ thời điểm đó đến nay không có tranh chấp. Tôi hỏi căn cứ vào luật đất đai, thì diện tích đất do các hộ gia đinh đi kinh tế mới chuyển nhượng cho gia đình tôi đó nay có thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Trương Văn Mùi
Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
08/11/2020
Với nội dung câu hỏi như trên nhưng ông không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên không có cơ sở trả lời được
Theo quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Chúng tôi trả lời ông như sau: Trường hợp gia đình ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp từ các hộ gia đình khác, gia đình ông đã được cấp GCN QSD đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình ông được bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật. Đề nghị ông liên hệ với UBND xã Bắc Lý để được hướng dẫn giải quyết, nếu UBND xã Bắc Lý trả lời ông chưa đúng quy định thì ông có quyền khiếu nại văn bản trả lời của UBND xã Bắc Lý.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5452
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5451
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính