Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Xin chào. tôi có câu hỏi sau ạ. Tôi không thể tra cứu thông tin giấy phép lái xe của mình trên trang thông tin giấy phép lái xe. đã thử nhiều bằng của nhiều người mà không được. xin hỏi có vấn đề gì không ạ
Hoàng Văn Ninh
Thanh tuyền phủ lý hà nam
26/11/2020
Qua kiểm tra hoạt động của trang thông tin GPLX, trao đổi thông tin với Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Trong thời gian từ 25/11/2020 đến 30/11/2020, trang thông in GPLX được bảo trì, chỉnh sửa nội dung nên một số chức năng hoạt động gián đoạn, tạm thời dừng hoạt động, trong đó có chức năng tra cứu thông tin về GPLX. Tại thời điểm hiện tại trang web hoạt động bình thường.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính