Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Bố tôi được UBND Huyện Kim bảng cấp sổ đỏ lần đầu tại lô đất số 183 tờ bản đồ số PL4 (Thôn Ngọc An, Xã Kim bình) vào năm 2003. Nay địa danh Hành chính đã chuyển về Thành Phố Phủ lý Nhưng dó sổ bị hỏng nên được Sở Tài Nguyên Môi trường cấp lại vào năm 2020. Vậy tôi muốn xin giấy xác định thời điểm cấp sổ đỏ lần đầu để làm thủ tục phân chia đất đai cho chúng tôi vậy tôi có thể gửi đơn vị nào xác minh.
Nguyễn Đức Hiệu
Thôn Đồng Tiến Xã Kim Bình - TP Phủ Lý
24/12/2020
- Gia đình ông đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020 nên tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phủ Lý chỉ lưu trữ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận
- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu do UBND xã Kim Bình lập hiện chưa bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quản lý. Vậy ông đề nghị ông liên hệ với UBND xã Kim Bình để được hướng dẫn giải quyết.
Thông báo để ông biết !

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính