Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Dự án Khu tái định cư sau tỉnh đội, trên địa bàn phương có dành quỹ đất để xây dựng trạm biến áp phục vụ nhân dân trong khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay người dân đang phải sử dụng trạm biến thế cạnh chùa Châu Xá nên thường xuyên quá tải gây chập cháy, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cho xây dựng trạm biến thế riêng cho Khu tái định cư tại vị trí đã được bố trí quỹ đất để đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong khu vực.
Cử tri phường Lê Hồng Phong
29/12/2020
Sở Công Thương đã làm việc với Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực thành phố Phủ Lý, Phòng quản lý đô thị thành phố Phủ Lý, UBND phương Lê Hồng Phong. Qua kiểm tra xác minh ý kiến phản ánh, Sở Công Thương báo cáo như sau:
Khu đất đấu giá tạo vốn tại phường Lê Hồng Phong (thuộc ý kiến cử tri phản ánh) được UBND thành phố Phủ Lý phê duyệt và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2012 do Phòng quản lý đô thị thành phố Phủ Lý làm chủ đầu tư trong đó có hạng mục cấp điện và chiếu sáng hiện đang thi công dở dang, dừng lại ở phần thi công lắp dựng cột điện hạ thế. Hiện tại UBND thành phố chưa có kế hoạch triển khai tiếp để hoàn thiện hạ tầng cấp điện cho người dân.
Về hiện trạng cấp điện, người dân đang được ngành điện quan tâm cấp điện từ trạm biến áp của ngành điện gần với khu dự án, tháng 4/2020 Điện lực thành phố Phủ Lý đã nâng cấp đường điện hạ thế cũ bằng đường cáp vặn xoắn mới để cấp điện cho người dân tại khu đấu giá, tuy nhiên việc cấp điện cũng chỉ mang tính tạm thời. Về lâu dài Sở Công Thương trân trọng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phủ Lý tiếp tục triển khai hạng mục cấp điện và chiếu sáng thuộc dự án đã được phê duyệt nêu trên, sớm hoàn thành đáp ứng nhu cầu về điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho dân sinh sống tại Khu đất đấu giá tạo vốn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính