Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
đề nghị điện lực cho di chuyển trạm điện trong khuôn viên trường THCS của xã để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và thầy cô giáo.
Cử tri Trịnh Xá, tp Phủ Lý
29/12/2020
Đối với nội dung trên, Sở Công Thương đã làm việc với Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực thành phố Phủ Lý thống nhất phương án di chuyển trạm điện ra bên ngoài khuôn viên Trường THCS xã Trịnh Xá để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và thầy cô giáo. Thực hiện ngay công tác khảo sát lập phương án di chuyển và hoàn thành trong Quý II/2021.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính