Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Khi nào tỉnh mình có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục ạ. Và theo luật giáo dục mới thì bằng cđsp tiểu học giờ còn giá trị sd k ạ.
Kim Bảng - Hà Nam
29/11/2020
Ban gửi câu hỏi sang Sở Giáo dục và đào tạo để được giải đáp
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính