Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi là: Hoàng Ánh Kim 80 tuổi. Hiện ở tại thôn 5 xã Đinh xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Tôi làm đơn này hỏi lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Nam 1 việc như sau: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Cha, mẹ tôi là ông Hoàng Văn Trác có mua một ngôi nhà 4 gian, kèm theo đất ở, gia đình tôi vẫn tăng gia sản xuất bình thường (diện tích không đo vẽ vì lúc bấy giờ chính quyền chưa có sơ đồ và quản lý đất đai như hiện nay). Vị trí nhà và đất ở giữa thôn Cát (nay sáp nhập là thôn 5), có đường đi từ Giếng đình làng đi vào; bây giờ theo bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 24: - Vị trí nhà và đất nhà tôi như sau: + Phía Đông giáp nhà ông Nguyễn Công Nghề ( con là Nguyễn Công Hán ) + Phía Tây giáp nhà ông Nguyễn Văn Thiệp ( con là Nguyễn Văn Giao ) + Phía Bắc giáp nhà ông Nguyễn Văn Tiêu ( con là Nguyễn Thị Sáo ) + Phía Nam đường đi chung của các hộ dân trong Làng. - Năm 1962 ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp thôn cát có vận động gia đình tôi đổi 03 miếng vườn giữa làng lấy 03 miếng ruộng ngoài đồng để cho bà Hoàng Thị Chắc để làm nhà ở hiện nay. - Năm 1985 Cha tôi đi xây dựng kinh tế mới ở tỉnh GiaLai, mẹ tôi vẫn tăng gia sản xuất trên mảnh vườn đó; còn tôi và các em tôi đều đi công tác xa. Năm 1992 do sức khoẻ yếu bố tôi về quê và chết tại quê. - Qua nhiều năm Uỷ ban nhân xã Đinh Xá, lãnh đạo thôn Cát tổ chức đo đạc để kẻ vẽ bản đồ quản lý đất nhưng không thông báo cho gia đình tôi biết về mốc giới trên mảnh đất đó. Đến năm 1998 Uỷ ban nhân xã, lãnh đạo thôn Cát lại đo đạc để làm giấy CNQSD đất và theo trích lục đo khi chưa cấp giấy CNQSD đất nhà tôi có lối đi là 2 mét đầu ngoài và trong đều như nhau; đến khi nhà nước cấp giấy CNQSD đất thì lối đi của nhà tôi đầu bên ngoài thiếu 1,1 mét và đầu bên trong thiếu 0,6 mét theo như bản đồ quản lý trên máy. Tôi không hiểu tại sao UBND xã và UBND huyện lại kẻ vẽ như vậy và trên giấy chứng nhận QSD đất cũng không có sơ đồ trích lục chỉ có ghi mỗi diện tích đất. - Nay tôi viết thư hỏi lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tại sao khi đo trích lục để làm giấy CNQSD đất thì ngõ rộng 2 mét, khi cấp giấy CNQSD đất diện tích ngõ đi lại thiếu. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hoàng Ánh Kim
06/01/2021
Ngày 07/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của Ông trên cổng thông tin điện tử của Sở.
Được sự phân công của Giám đốc Sở, sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
Trước hết xin cảm ơn ông đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cổng thông tin điên tử của sở Tài nguyên và Môi trường.
Về nội dung câu hỏi của ông xin được trả lời như sau:
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phải căn cứ vào hồ sơ địa chính được các cấp (thôn, xóm, xã) kiểm tra trước khi trình cấp thẩm quyền cấp. Theo như ông trình bày trong đơn thì khi làm hồ sơ thì ngõ rộng 2m đến khi cấp GCN quyền sử dụng đất thì ngõ nhỏ đi không biết lý do gì?
Để biết được cụ thể đề nghị ông liên hệ với UBND xã Đinh Xá để được kiểm tra nguồn gốc hình thành và quá trình quản lý, sử dụng của ngõ đi làm cơ sở xem xét giải quyết theo quy định của Pháp luật vì: sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý chung về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, việc quản lý chi tiết phải do địa phương, hơn nữa nội dung ông trình bày trong đơn không có hồ sơ gửi kèm nên không có cơ sở để trả lời ông.
Trên đây là ý kiến phúc đáp của Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính