Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi là: Hoàng Ánh Kim 80 tuổi. Hiện ở tại thôn 5 xã Đinh xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Tôi làm đơn này hỏi lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Nam 1 việc như sau: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Cha, mẹ tôi là ông Hoàng Văn Trác có mua một ngôi nhà 4 gian, kèm theo đất ở, gia đình tôi vẫn tăng gia sản xuất bình thường (diện tích không đo vẽ vì lúc bấy giờ chính quyền chưa có sơ đồ và quản lý đất đai như hiện nay). Vị trí nhà và đất ở giữa thôn Cát (nay sáp nhập là thôn 5), có đường đi từ Giếng đình làng đi vào; bây giờ theo bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 24: - Vị trí nhà và đất nhà tôi như sau: + Phía Đông giáp nhà ông Nguyễn Công Nghề ( con là Nguyễn Công Hán ) + Phía Tây giáp nhà ông Nguyễn Văn Thiệp ( con là Nguyễn Văn Giao ) + Phía Bắc giáp nhà ông Nguyễn Văn Tiêu ( con là Nguyễn Thị Sáo ) + Phía Nam đường đi chung của các hộ dân trong Làng. - Năm 1962 ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp thôn cát có vận động gia đình tôi đổi 03 miếng vườn giữa làng lấy 03 miếng ruộng ngoài đồng để cho bà Hoàng Thị Chắc để làm nhà ở hiện nay. - Năm 1985 Cha tôi đi xây dựng kinh tế mới ở tỉnh GiaLai, mẹ tôi vẫn tăng gia sản xuất trên mảnh vườn đó; còn tôi và các em tôi đều đi công tác xa. Năm 1992 do sức khoẻ yếu bố tôi về quê và chết tại quê. - Qua nhiều năm Uỷ ban nhân xã Đinh Xá, lãnh đạo thôn Cát tổ chức đo đạc để kẻ vẽ bản đồ quản lý đất nhưng không thông báo cho gia đình tôi biết về mốc giới trên mảnh đất đó. Đến năm 1998 Uỷ ban nhân xã, lãnh đạo thôn Cát lại đo đạc để làm giấy CNQSD đất và theo trích lục đo khi chưa cấp giấy CNQSD đất nhà tôi có lối đi là 2 mét đầu ngoài và trong đều như nhau; đến khi nhà nước cấp giấy CNQSD đất thì lối đi của nhà tôi đầu bên ngoài thiếu 1,1 mét và đầu bên trong thiếu 0,6 mét theo như bản đồ quản lý trên máy. Tôi không hiểu tại sao UBND xã và UBND huyện lại kẻ vẽ như vậy và trên giấy chứng nhận QSD đất cũng không có sơ đồ trích lục chỉ có ghi mỗi diện tích đất. - Nay tôi viết thư hỏi lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tại sao khi đo trích lục để làm giấy CNQSD đất thì ngõ rộng 2 mét, khi cấp giấy CNQSD đất diện tích ngõ đi lại thiếu. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hoàng Ánh Kim
06/01/2021
Câu hỏi của ông đã được Thanh tra sở trả lời ngày 11/01/2021
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính