Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFCEEBC5C7B324EA792F7B74BB7286F9A>Anh chị cho em hỏi tỉnh mình bao giờ có đợt thi công chức tiếp tiếp </div>
Nguyễn Xuân Tùng
0973364512
Thành phố Phủ Lí
24/10/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Bạn hãy liên hệ Sở Nội Vụ để được biết lịch tuyển dụng nhân sự 2012 của Tỉnh Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp