Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassEDB719AD1C094222AA7F7D763643F4BF>Kính gửi: Sở y tế tỉnh ha nam! tôi muốn hỏi về kế hoạch tuyển dụng viên chức của tỉnh cho các năm sau thì vẫn theo hình thức xét tuyển hay</div>
ngô thị hạnh
01645569900
bình lục - hà nam
25/10/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế hàng năm của Sở Y tế được UBND tỉnh giao và thực trạng nhân lực hiện có của ngành; nếu còn chỉ tiêu biên chế thì Ngành Y tế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh xây dựng Đề án tuyển dụng viên chức cho Ngành y tế trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Hà Nam; Cổng thông tin điện tử Hà Nam; niêm yết thông báo tại Sở Y tế và Sở Nội vụ tỉnh.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp