Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2019 chính quyền UBND xã bồ đề có thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ sở hữu mang tên TRẦN ĐÌNH QUẢNG (sổ đỏ ) với mục đích chuyển sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) .nhưng đến nay đã bị thất lạc Gia đình chúng tôi đã kiến nghị lên cán bộ địa chính xã và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhận được câu trả lời : không cấp lại được vì sổ địa chính bị mất và đang chờ sự chỉ đạo của cấp trên Đến nay cũng được gần 2 năm và gia đình chúng tôi vẫn nhận được câu trả lời như trên . vậy cho tôi xin hỏi thực hư mọi chuyện như nào và gia đình chúng tôi cần làm thủ tục gì và gặp ai để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .tôi xin chân thành cảm ơn !
TRẦN ĐÌNH ĐÔNG
thôn 3 - bồ đề - bình lục - hà nam
20/05/2021
Theo nội dung câu hỏi, sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:
Sau khi nhận được thư của ông Trần Đình Đông, ngày 24/5/2021 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Lục đã làm việc với UBND xã Bồ Đề, theo đó UBND xã Bồ Đề khẳng định:
- Năm 2019 UBND xã Bồ Đề không thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Đình Quảng.
- Trong biên bản bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa cán bộ địa chính cũ là ông Chu Quang Chung và cán bộ địa chính mới là ông Nguyễn Văn Lịch không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Đình Quảng.
Về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục và thời gian giải quyết được quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ như sau:
- Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
- Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
- Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
- Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày.
Căn cứ những quy định nêu trên, đề nghị hộ gia đình ông Quảng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Bồ Đề để khai báo về việc mất Giấy chứng nhận và thực hiện quy trình cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Trên đây là ý kiến trả lời thư của ông Trần Đình Đông.
Trân trọng!

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp