Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Thân gửi Sở TN & MT! + Em gái tôi có mảnh đất - thửa đất số 433 - PL9 tại thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. + Do nhu cầu sử dụng đất nên gia đình tôi muốn chuyển đổi 146m2 đất vườn sang đất ở. => Vậy cho tôi hỏi: + Hiện tại, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tôi có thể chuyển đổi đất vườn sang đất ở được không? + Thời gian chuyển đổi và các thủ tục liên quan tôi có thể liên hệ tại đâu? Xin cảm ơn!
Nguyễn Chiến Thắng
Tổ 15 Minh khai - TP Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
28/05/2021
Ngày 31 tháng 5 năm 2020, Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam nhận được câu hỏi điện tử của ông Nguyễn Chiến Thắng tại tổ 15 phường Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với nội dung: “Em gái tôi có mảnh đất – thửa đất số 433 – PL9 tại thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Do nhu cầu sử dụng đất nên gia đình tôi muốn chuyển đổi 146m2 đất vườn sang đất ở. Vậy, cho tôi hỏi: ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có thể chuyển đổi đất vườn sang đất ở không? Thời gian chuyển đổi và các thủ tục liên quan tôi có thể liên hệ tại đâu? Xin cảm ơn”
Sau khi xem xét, nghiên cứu, Chi cục Quản lý đất đai có ý kiến trả lời như sau:
1. Như nội dung câu hỏi ông Nguyễn Chiến Thắng nêu thì thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND huyện Kim Bảng.
2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Kim Bảng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kim Bảng bao gồm: đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Để biết thêm chi tiết, Chi cục Quản lý đất đai đề nghị ông Nguyễn Chiến Thắng liên hệ với phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kim Bảng để được làm rõ.
Trên đây là ý kiến của Chi cục Quản lý đất đai để ông Nguyễn Chiến Thắng được biết và thực hiện./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp