Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Cho em hỏi năm 2021 bên Sở công thương Hà Nam có thi tuyển công chức chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm không ạ
Dương Thị Tươi
09/06/2021
Năm 2021, Sở Công Thương không có nhu cầu bổ sung cán bộ.
Cảm ơn bạn quan tâm ngành Công Thương!


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5564
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5563
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp