Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass06AEE716BA9D4B82A91B08290CAC9272>tôi tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn năm 2011 và hiện đang học thạc sỹ chuyên ngành tâm lý học. tôi muốn biết với ngành học của mình tôi có thể làm việc tại sở lao động thương binh xã hội và hội phụ nữ. vậy tôi muốn hỏi chỉ tiêu của tỉnh mình về vấn đề này như thế nào?</div>
Mai Thị Hiền
01246879711
thành phố phủ lý
28/10/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Năm nay tỉnh đã tổ chức thi tuyển công chức. Bạn chờ đợt thi tuyển tiếp theo. Bạn theo dõi thông tin thi tuyển tại Sở Nội vụ

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp