Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Tôi ở sóc trăng có việc phải về Hà Nam, có phải khai báo y tế và cách ly 21 ngày không?
Trương Ngọc Trinh
Sóc Trăng
25/06/2021
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19, tất cả người dân đều phải thực hiện tốt 5K (khẩu trang, khử khẩu, khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập). Do vậy, Trước khi bạn về Hà Nam bạn phải điện thoại đến đường dây nóng: SĐT: 0389953044 để bạn khai báo và được được hướng dẫn cụ thể chi tiết.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp