Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi được bố mẹ cho 1 mảnh đất ở Tổ dân phố Hoàng Lương, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam. Mảnh đất nằm ở thửa đất 297, tờ bản đồ số 7, có diện tích 297 m2, trong đó có 91m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Do có nhu cầu xây nhà, nên tôi muốn xin chuyển đổi mục đích 1 phần đất trồng cây hàng năm sang đất ở. Xin hỏi tại khu vực nhà tôi, hiện tại có chuyển đổi mục đích sử dụng đất được không? và thủ tục như thế nào ạ?. Xin cám ơn!
Nguyễn Tiến Hùng
Tổ dân phố Hoàng Lương, Lam Hạ, Phủ Lý Hà Nam
02/07/2021
Sau khi xem xét, nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:
1. Như nội dung câu hỏi ông Nguyễn Tiến Hùng nêu thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND thành phố Phủ Lý.
2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
- Thửa đất chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.
- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Phủ Lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Phủ Lý bao gồm: đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Để biết thêm chi tiết, đề nghị ông Nguyễn Tiến Hùng liên hệ với phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Phủ Lý để được làm rõ.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp